Δρ Dilek Kurban

Η Dilek Kurban είναι Υπότροφος Marie Curie στο Hertie School of Governance του Βερολίνου και ειδική αντιπρόσωπος  της Τουρκίας στο Δίκτυο Ανεξαρτήτων Ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της μη-διάκρισης. Πριν αναλάβει τη θέση της στο Hertie Scool ήταν Επιστημονική Συνεργάτης Mercator-IPC στο Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) στο Βερολίνο. Η δουλειά της εστιάζει στα δικαιώματα μειονοτήτων, την ελευθερία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και την αρχή κατά των διακρίσεων στην Τουρκία, και στο Ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.