Δρ Julie Ringelheim

Η Δρ. Julie Ringelheim διδάσκει διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνιολογία του δικαίου στο Université Catholique de Louvain. Έχει εργαστεί εκτενώς στην έννοια των εύλογων προσαρμογών, στο πλαίσιο του ΕΔΑΔ και πέραν, με στόχο την επεξεργασία μιας νέας αντίληψης της νομοθεσίας για την ισότητα η οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί δίκαια και συστηματικά σε τρεις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες: τη ‘μη-διάκριση’, την ‘ανακατανομή’, και την ‘αναγνώριση’.