Καθηγητής Louis–Léon Christians

Ο Louis-Léon Christians είναι Πρόεδρος του Δικαίου των Θρησκειών στο Université Catholique de Louvain, Πρόεδρος του διεπιστημονικού ερευνητικού ινστιτούτου για Θρησκείες, Πνευματικότητες, Πολιτισμοί και Κοινωνίες, και υπεύθυνος για το διεπιστημονικό μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Θρησκειών. Επιβλέπει ένα ερευνητικό πρόγραμμα Marie Curie με θέμα την Χριστιανική Ορθοδοξία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.