Καθηγήτρια Marie-Claire Foblets

Η Marie-Claire Foblets είναι Διευθύντρια του Ινστιτούτου Max Planck για την Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Χάλλε της Γερμανίας, και συντονίστρια του προγράμματος FP7, RELIGARE (2010-2013), με θέμα την Θρησκευτική Πολυμορφία και τα Κοσμικά Μοντέλα στην Ευρώπη – Καινοτόμες Προσεγγίσεις στο Δίκαιο και την Πολιτική.