Καθηγητής Matthias Koenig

Ο Matthias Koenig είναι Καθηγητής της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας στο Πανεπιστήμιο του Göttingen και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ίδρυμα Max Planck για τη Μελέτη της Θρησκείας και της Εθνοτικής Πολυμορφίας. Η τρέχουσα έρευνά του εστιάζει στον ρόλο που ο τομέας του Δικαίου διαδραματίζει στην πολιτική ένταξη των θρησκευτικών μειονοτήτων – εντός αυτού του πλαισίου μελετάει την προσφυγή στο δικαστήριο και τη νομολογία του ΕΔΑΔ και τις επιπτώσεις τους στις εθνικές ρυθμίσεις εκκοσμίκευσης και δημόσιας θρησκείας .