Καθηγητής Pål Repstad

Ο Pål Repstad είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Θρησκείας στο Πανεπιστήμιο του Agder της Νορβηγίας και ειδικός στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας. Με αυτήν την ειδικότητα συμβούλεψε το πρόγραμμα WaVE (Πρόνοια και Αξίες στην Ευρώπη), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το FP7, με κεκτημένες γνώσεις οι οποίες είναι επίσης άκρως χρήσιμες για το παρόν πρόγραμμα.