Στο Υπερεθνικό Επίπεδο

Ο στόχος αυτής της πτυχής της έρευνάς μας, η οποία πραγματοποιείται κυρίως από την Κύρια Ερευνήτρια, είναι η μελέτη των κινητοποιήσεων ‘στην κορυφή’ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και που λαμβάνουν χώρα σε διακρατικό επίπεδο (και, ειδικότερα, διατλαντικά). Αυτή η φάση εστιάζει στις μορφές νομικού και κοινωνικού ακτιβισμού, όπως και στην άσκηση πιέσεων γύρω από θέματα θρησκευτικής ελευθερίας από τοπικές, εθνικές και διακρατικές οργανώσεις και δίκτυα για να επηρεάσουν την ατζέντα και τις απόψεις Ευρωπαϊκών θεσμών, ειδικότερα του ΕΔΑΔ.

Ενδεικτικά ερωτήματα που καθοδηγούν την έρευνα: Ποιοι είναι οι κύριοι φορείς που κινητοποιούνται γύρω από θέματα θρησκείας στο υπερεθνικό επίπεδο; Ποιες είναι οι τακτικές κινητοποιήσεών τους; Υπάρχουν συγκεκριμένες μορφές άσκησης πίεσης σε θέματα θρησκείας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Μπορούμε να διακρίνουμε συγκεκριμένα μοτίβα που διαμορφώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε διάφορες χώρες και θεματικές; Σε τι βαθμό και με ποιους τρόπους ασκούν επιρροή οι ομάδες και φορείς αυτοί;

Η έρευνα επιφέρει συνεντεύξεις σε βάθος οι οποίες διεξάγονται κυρίως με δικηγόρους κοινωνικού σκοπού και εκπροσώπους ΜΚΟ με έδρα το Στρασβούργο, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και διάφορα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και με Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φορέων του Συμβουλίου της Ευρώπης, και πρώην και νυν δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Περιλαμβάνει επίσης μία μια διεξοδική ανάλυση περιεχομένου ατομικών παρεμβάσεων τρίτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θέματα θρησκείας. Με ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις του ΕΔΑΔ ενώπιον ενός Τμήματος και του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως  του Δικαστηρίου, η έρευνα προσπαθεί να καταλάβει τη φύση και τον αντίκτυπο των διαδικασιών κινητοποίησης οι οποίες λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στα δύο στάδια της εμπλοκής του Δικαστηρίου με τις συγκεκριμένες υποθέσεις.