Έφη Φωκά

Η Έφη Φωκά είναι Ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ίδρυμα υποδοχής για το πρόγραμμα Grassrootsmobilise. Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, όπου ήταν η ιδρυτική Διευθύντρια του LSE Forum on Religion (2008-2012), υπότροφος Α. Κ. Λασκαρίδη στο Ελληνικό Παρατηρητήριο (2007-8), και δίδαξε στο μεταπτυχιακό Θεωρίες Εθνικισμού του Τμήματος Διακυβέρνησης (2005-7). Πριν το πρόγραμμα Grassrootsmobilise η Έφη πραγματοποίησε μία υποτροφία Marie Curie με θέμα: ‘Πλουραλισμός και Ελευθερία της Θρησκείας σε Ορθόδοξες Χώρες στην Ευρώπη’ (PLUREL), επίσης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Και πριν απ’αυτό συμμετείχε σε μια σειρά διεθνών ερευνητικών κοινοπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Europe, Religion and Multiple Modernities (EUROMM, με βάση το Πανεπιστήμιο του Gottingen); το πρόγραμμα Welfare and Values in Europe (WaVE, με βάση το Πανεπιστήμιο του Uppsala); και το πρόγραμμα Welfare and Religion in a European Perspective (WREP, με βάση το Centre for Religion and Society, Uppsala).

Ο αρχικός της τομέας ήταν οι πολιτικές επιστήμες (BA, Furman University, USA; MSc European Politics, LSE) και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην πολιτική κοινωνιολογία από το London School of Economics. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τη θρησκεία και την πολιτική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση; τη σχέση ανάμεσα στη θρησκεία, την εθνική ταυτότητα και τον εθνικισμό; την κοινωνιολογία της θρησκείας από ευρωπαϊκή προοπτική, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ισλάμ και τη Χριστιανική Ορθοδοξία; και, πιο πρόσφατα, το δίκαιο και η ελευθερία της θρησκείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά πλαίσια.

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν: Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence, συνεπιμελήτρια με τον Aziz Al-Azmeh (Cambridge Univ Press, 2007), Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations, συσσυγγραφέας με τον Peter Berger και την Grace Davie (Ashgate Press, 2008), ‘Religion: towards a post-secular Europe?’, στο ed. Chris Rumford Sage Handbook of European Studies (2009); ‘Religion in the Greek Public Sphere: Nuancing the Account’, Journal of Modern Greek Studies (2009); ‘Islam in Europe: the unexceptional case’, Nordic Journal of Religion and Society (2011), ‘Eastern” Orthodoxy and “Western” Secularisation in Contemporary Europe’ Religion, State and Society (2012), ‘Religion in the Greek public sphere: Debating Europe’s Influence’ στο eds. George Demacopoulos και Aristotle Papanikolaou Orthodox Constructions of the West (2013), ‘Immigrant welfare in Greece: portrait of a town’, Southeast European and Black Sea Studies (2013), ‘Religious Nationalism’, στο eds. Xiaoshuo Hou et al., The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism (2014), και ‘Greek identity and Europe: Entanglement and tensions’ (με τον Ευάγγελο Καραγιάννη), στο eds. Wolfgang Knöbl, Matthias Koenig και Willfried Spohn, Religion and Nationhood in an Enlarged Europe (προσεχώς).