Noua Revistă de Drepturile Omului [New Review of Human Rights]

‘Direcții ale pluralismului religios în Europa’ [Directions of religious pluralism in Europe]

Effie Fokas

Noua Revistă de Drepturile Omului [New Review of Human Rights], No. 2/2019, 2019, pp. 7-9

Available here (in Romanian).

 

‘Protecția juridică a grupurilor religioase în lumina deciziei CEDO în speța Tothpal și Szabo împotriva României (2019)’ [The legal protection of religious groups in view of the ECtHR’s decision in the case Tothpal and Szabo v. Romania (2019)]

Mihai Popa and Liviu Andreescu

Noua Revistă de Drepturile Omului [New Review of Human Rights], No. 2/2019, 2019, pp. 11-23

Available here (in Romanian).

 

Case translations:

Noua Revistă de Drepturile Omului [New Review of Human Rights], No. 2/2019, 2019, pp. 25-48:

Cauzele Tothpal şi Szabo c. României și Serif c. Greciei

Noua Revistă de Drepturile Omului [New Review of Human Rights], No. 2/2019, 2019, pp. 49-56:

Cauzele Genov c. Bulgariei și Hasan & Chaush c. Bulgariei. Fragmente