Cercetare

GRASSROOTSMOBILISE este un proiect de cercetare cu o durată de cinci ani, găzduit de Institutul Elen pentru Politică Europeană și Politică Externă (ELIAMEP) și finanțat de Consiliul European al Cercetării (ERC). Dr. Effie Fokas este Cercetătoarea Principală. Proiectul studiază mobilizări sociale „în lumina” jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la libertatea religioasă.

În ultimii douăzeci de ani, sfera publică europeană a fost inundată de controverse și dezbateri ce au vizat, în linii mari, definirea locului religiei în spaţiul public. În ciuda (sau, s-ar putea argumenta, din cauza) așteptărilor cercetătorilor și ale publicului larg ca religia să se retragă treptat din sfera publică, chestiuni precum libertatea de exprimare religioasă, tensiunea dintre libertatea de exprimare și incriminarea blasfemiei, sau afișarea publică a simbolurilor religioase sunt întâlnite frecvent la locul de muncă, în școli, în relatările din mass media ș.a.m.d., atât la nivel local, cât și la nivel național și supranațional. Prezența Islamului a fost un catalizator pentru multe dintre dezbaterile despre religie în Europa, însă aceste dezbateri s-au extins acum la întrebări mai generale referitoare la natura comunităților religioase, relația lor cu instituțiile statului și locul comunităților religioase în societate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și-a adăugat propria voce la aceste dezbateri prin jurisprudența sa referitoare la diferite aspecte ale vieții religioase. Prin deciziile sale, Curtea Europeană are o influență semnificativă asupra acestor dezbateri.

Read more »

Effie Fokas | Cercetătoarea Principală

Effie Fokas este Cercetător Asociat la Institutul Elen pentru Politică Europeană și Polică Externă (ELIAMEP), instituție care găzduiește proiectul GRASSROOTSMOBILISE. Ea este, de asemenea, Cercetător Asociat la Observatorul Elen de la London School of Economics (LSE). În Londra, la LSE, Effie a fost Director Fondator al Forumului despre Religie al acestei universități (2008-2012), Cercetătoare Asociată la Observatorul Elen în cadrul programului A.C. Laskardis (2007-2008) și a predat la programul de Master în Teorii ale Naționalismului al Departamentului de Guvernare (2005-2007).

Read more »