Consiliul științific

Profesoara Eva Brems

Eva Brems predă Cursuri Avansate de Drepturile Omului la Universitatea din Ghent. În perioada 2009-2014, ea a fost Cercetătoare Principală în proiectul intitulat ‘Strengthening the European Court of Human Rights: More Accountability through Better Legal Reasoning’ (Întărirea Curții Europene a Drepturilor Omului: Mai multă responsabilitate printr-un mai bun raționament juridic). Echipa de cercetare a acestui proiect gestionează în prezent un blog referitor la jurisprudența CEDO intitulat „Strasbourg Observers”. Acest blog este o resursă importantă pentru proiectul GRASSROOTSMOBILISE.

 

Profesorul Louis–Léon Christians

Louis–Léon Christians este șeful catedrei de Dreptul Religiilor la Universitatea Catolică din Leuven. El este, de asemenea, președintele institutului Religions, Spiritualities, Cultures and Societies de cercetare interdisciplinară asupra religiilor, concepțiilor legate de spiritualitate, culturilor și societăților. Profesorul Christians coordonează programul masteral în Studiul Științific al Religiilor și este îndrumător al unui proiect de cercetare Marie Curie pe tema relației dintre Ortodoxia creștină și drepturile omului.

Profesoara Grace Davie

Grace Davie deține titlul de Profesor Emerit la Universitatea din Exeter și este o socioloagă a religiei de renume internațional. Cercetările sale privind practica de „a crede fără a aparține” (eng. believing without belonging) și cele referitoare la „religia mediată” (eng. vicarious religion) au influențat o întreagă generație de cercetători ai religiei din Europa.

Profesorul Malcolm Evans

Malcolm Evans, Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), este jurist și profesor de drept public internațional la Facultatea de Drept a Universității din Bristol. Profesorul Evans are la activ multe publicații  pe tema libertății religioase la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Profesoara Marie-Claire Foblets

Marie-Claire Foblets este directoarea departamentului de „Drept și Antropologie” (Law and Anthropology) al Institutului „Max Planck” pentru Antropologie Socială de la Halle/Saale, Germania. Ea a coordonat în perioada 2010-2013 proiectul de cercetare RELIGARE – Religious Diversity and Secular Models in Europe despre diversitatea religioasă și modelele seculare din Europa, proiect finanțat prin intermediul celui de-al Șaptelea Program Cadru (FP7) al Uniunii Europene.

Profesorul Haldun Gülalp

Haldun Gülalp s-a pensionat de curând din postul de Profesor de Științe Politice la Universitatea Tehnică Yıldız și este în prezent președinte al grupului de cercetare Global Studies and Class Strategies (GSCS) în Istanbul. El și-a obținut doctoratul în Economie de la Universitatea din Ankara și doctoratul în Sociologie de la Binghamton University.

Profesorul Matthias Koenig

Matthias Koenig este Profesor de Sociologia Religiei la Universitatea din Göttingen și Asociat al Institutului „Max Planck” pentru Studierea Diversității Religioase și Etnice. El se ocupă în prezent de cercetarea rolului pe care îl joacă normele juridice în procesul de integrare civică a minorităților religioase. În acest context, Koenig studiază litigiile care ajung la CEDO și deciziile CEDO pentru a vedea care este impactul lor în plan intern asupra relațiilor dintre secularism și religie în spațiul public.

Profesorul Nikos Kokosalakis

Nikos Kokosalakis este Profesor Emerit la Universitatea din Liverpool și la Universitatea Panteion din Atena. A cercetat atât din perspectivă sociologică, cât și din perspectivă teologică, tema relației dintre religie și identitate națională și tema relației stat-biserică în contexte ortodoxe.

 

Dr. Dilek Kurban

Dilek Kurban este Cercetătoare Asociată la Hertie School of Governance în Berlin în calitate de bursieră Marie Curie. Ea lucrează de asemenea ca expert pentru Turcia în cadrul Rețelei de Experți Independenți ai Comisiei Europene în materie de nediscriminare.  Înainte de a se alătura echipei de la Hertie School, Dr. Dilek Kurban a fost Cercetătoare Asociată la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) în calitate de bursieră a programului Mercator-IPC. Cercetările ei se concentrează îndeosebi asupra drepturilor minorităților, asupra temei libertății media și a luptei anti-discriminare în Turcia, precum și asupra normelor juridice europene de drepturile omului.

Profesorul David Martin

It is with great sadness that we report the loss of a much-valued member of our Advisory Board and a great, in every sense of the term, sociologist of religion, David Martin. David was amongst the first readers of the draft proposal for the Grassrootsmobilise research programme, at a time when his support and enthusiasm were invaluable to Effie Fokas. He will be greatly missed by a broad community touched by his work and life. Another member of our Advisory Board – Grace Davie – reflects on his rich life here.

Profesorul Javier Martínez-Torrón

Javier Martínez-Torrón predă cursuri de drept la Universitatea Complutense din Madrid și are un doctorat în drept canonic. În domeniul religiei, el se concentrează asupra temei obiecției de conștiință, asupra influenței istorice a dreptului canonic asupra tradiției juridice anglo-americane, asupra protecției internaționale a libertății religioase și, în mod deosebit, asupra jurisprudenței CEDO referitoare la libertatea de religie.

Profesorul Pål Repstad

Pål Repstad este Profesor de Sociologie a Religiilor la Universitatea din Agder, în Norvegia, și, de asemenea, expert în metodele de cercetare calitative. El a fost consultant pe probleme de metodologia cercetării în proiectul „Bunăstare și Valori în Europa” (Welfare and Values in Europe – WaVE), finanțat prin cel de-al Șaptelea Program Cadru al Uniunii Europene (FP7). Expertiza sa privitoare la metodologia cercetării va fi foarte utilă și pentru proiectul GRASSROOTSMOBILISE.

Dr. Julie Ringelheim

Dr. Julie Ringelheim predă cursuri de norme internaționale de drepturile omului și cursuri de sociologia dreptului la Universitatea Catolică din Leuven. Până în prezent, eforturile științifice ale lui Julie Ringelheim s-au concentrat în special asupra conceptului de „acomodare rezonabilă”(eng. reasonable accommodation), în contextul Curții Europene a Drepturilor Omului și nu numai. Scopul său principal a fost acela de a elabora o nouă concepție privind dreptul egalității (eng. equality law) care să poată răspunde în mod echitabil și coerent la trei provocări cu care se confruntă societățile contemporane: „nediscriminarea”, „redistribuirea”și „recunoașterea ”.

Profesoara Lucy Vickers

Lucy Vickers predă cursuri de drept la Oxford Brookes University, în Marea Britanie. Ea lucrează în special pe teme legate de discriminarea religioasă la locul de muncă și este autoarea unui raport pentru Comisia Europeană cu privire la discriminarea pe baza apartenenței și credințelor religioase la locul de muncă (Religion and Belief Discrimination in Employment).