Dr. Julie Ringelheim

Dr. Julie Ringelheim predă cursuri de norme internaționale de drepturile omului și cursuri de sociologia dreptului la Universitatea Catolică din Leuven. Până în prezent, eforturile științifice ale lui Julie Ringelheim s-au concentrat în special asupra conceptului de „acomodare rezonabilă”(eng. reasonable accommodation), în contextul Curții Europene a Drepturilor Omului și nu numai. Scopul său principal a fost acela de a elabora o nouă concepție privind dreptul egalității (eng. equality law) care să poată răspunde în mod echitabil și coerent la trei provocări cu care se confruntă societățile contemporane: „nediscriminarea”, „redistribuirea”și „recunoașterea ”.