Profesorul Javier Martínez-Torrón

Javier Martínez-Torrón predă cursuri de drept la Universitatea Complutense din Madrid și are un doctorat în drept canonic. În domeniul religiei, el se concentrează asupra temei obiecției de conștiință, asupra influenței istorice a dreptului canonic asupra tradiției juridice anglo-americane, asupra protecției internaționale a libertății religioase și, în mod deosebit, asupra jurisprudenței CEDO referitoare la libertatea de religie.