Alberta Giorgi

Alberta Giorgi și-a obținut doctoratul de la Universitatea din Milano (Graduate School in Social, Economic and Political Sciences) cu o dizertație despre discursurile politicienilor din Italia referitoare la secularismul politic. De atunci, Alberta a ocupat posturi de cercetare la Universitatea din Milano-Bicocca și la Centro de Estudos Sociais (CES, Universitatea din Coimbra) cu un proiect de cercetare comparativ intitulat ‘Political secularism in a Multilevel Governance Perspective’ (Secularismul politic din perspectiva guvernării multinivel). De asemenea, a ocupat postul de Profesoară Asociată de Metode în Cercetarea Politică la Departamentul de Sociologie și Cercetare Socială al Universității din Trento.

Alberta este membră a grupurilor de cercetare POLICREDOS (CES, Coimbra), Polislombardia și Sui Generis (Universitatea din Milano-Bicocca) și cercetătoare de nivel post-doctoral asociată la Groupe Societés, Religions, Laïcités (GSRL – CNRS-EPHE, Paris). Alberta este co-preşedintă a grupului „Religie și politică” al Societății Italiene de Științe Politice (SISP), membră a grupului „Religie și politică” al Consorțiului European pentru Cercetare Politică (ECPR) și membră a grupului „Participare și mișcări sociale” al SISP. Ea a participat în calitate de cercetătoare  în proiecte de cercetare naționale și locale, pe teme legate de discursul public, politica locală, guvernare și participare politică.

Interesele de cercetare ale Albertei se regăsesc la intersecția dintre religie și politică, iar temele ei de cercetare se concentrează asupra: secularismului politic și a dimensiunilor sale teritoriale în perspectivă comparativă națională și internațională; controverselor publice și politice legate de religie; participării politice din perspectiva diferențelor regionale. Între publicațiile sale recente se regăsesc: volumul Paths of Research in Religion and Politics (Căi de cercetare în domeniile religiei și politicii), coordonat împreună cu E. Polizzi (2014); ‘Ahab and the white whale: the contemporary debate around the forms of Catholic political commitment in Italy’ (Ahab și balena albă: dezbaterea contemporană privind formele atașamentului politic catolic în Italia), în Democratization (2013);  ‘The Debate on the Crucifix in Public Spaces in Twenty-First Century Italy’ (Dezbaterea privind prezența crucifixului în spațiile publice în Italia secolului XXI), în Mediterranean Politics (2013), împreună cu L. Ozzano; volumul European Culture wars and the Italian Case: Which side are you on? (Războaiele culturale europene și cazul Italiei: Tu de ce parte te afli?), împreună cu L. Ozzano, Editura Routledge (2015).