Margarita Markoviti

Margarita Markoviti și-a obținut doctoratul în Studii Europene de la London School of Economics (LSE) sub îndrumarea academică a Dr. Jennifer Jackson-Preece și a Prof. Maurice Fraser. Margarita a absolvit studiile de licență în Istorie la King’s College (Universitatea din Londra), a absolvit un masterat în Afaceri Europene la Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po, Paris) și un masterat în Studii Europene, Idei și Identități la LSE.

Margarita a predat Studii Europene și Politici și Instituții din perspectivă comparată la Departamentul de Guvernare al LSE. La LSE, ea a lucrat de asemenea ca asistentă de cercetare și ca evaluatoare a publicațiilor științifice la Departamentul de Relații Internaționale, la Institutul European și la LSE Enterprise.

Interesele ei de cercetare includ relația dintre religie și identitate națională, politici educaționale și integrare europeană, libertate religioasă și coeziune socială, în lumina pluralismului religios. Pentru lucrarea sa de doctorat, intitulată “Education and the Europeanization of Religious Freedoms: France and Greece in Comparative Perspective” (Educație și europenizarea libertăților religioase: Franța și Grecia în perspectivă comparată)   Margarita a desfășurat o cercetare extinsă în domeniile libertății religioase și al educației în Europa.

Înainte de a se alătura echipei proiectului GRASSROOTSMOBILISE, Margarita a petrecut semestrul de toamnă 2014 în calitate de Cercetătoare Invitată la Centre for European and Mediterranean Studies al Universității din New York (NYU), unde și-a prezentat rezultatele cercetării și a lucrat la transformarea tezei sale de doctorat într-o carte.