Analiză și diseminare

În această etapă a proiectului de cercetare, datele generate vor fi analizate din diferite perspective, inclusiv pentru a răspunde la întrebări precum:

În ce măsură putem descrie CEDO ca o instituție democratică și transparentă în domeniul libertății religioase, ori ca o instituție apropiată de cetățeanul european? În ce măsură se reflectă deciziile luate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în mobilizările sociale de la nivel local și național? Care este măsura impactului mobilizărilor sociale pe teme legate de religie asupra evoluţiilor la nivel european? Care este măsura influenței mobilizărilor sociale asupra concepțiilor despre libertatea religioasă prezente la nivelul Curții Europene?

Răspunsurile la întrebările de mai sus vor constitui baza unor prezentări publice la conferințe și seminarii, a unor articole publicate în jurnale de specialitate, precum și a unei serii de volume ai căror autori și co-autori vor fi membrii echipei de cercetare. Membrii echipei de cercetare vor lucra colectiv și individual pentru a răspunde la aceste întrebări în procesul de analiză a datelor, în activitățile de diseminare și în publicații.