La nivelul supranațional

Scopul acestei componente a cercetării, aflată în special în sarcina cercetătoarei principale, este de a studia mobilizările sociale la nivel înalt (eng. grasstops). Astfel, vor fi studiate la nivel european mobilizări sociale ce au o dinamică transnațională (și, în special, transatlantică). Focusul cercetării îl reprezintă diferitele forme de activism juridic și social, precum și activitățile diverse de lobby ce vizează chestiuni legate de libertatea religioasă, desfășurate de rețele de persoane și organizații la nivel local, național și transnațional pentru a influența agenda și perspectivele instituțiilor europene, în special cele ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

În această etapă, echipa de cercetare va căuta răspunsuri la următoarele întrebări: Care sunt principalii actori care se mobilizează pe teme legate de religie la nivel supranațional? Care sunt strategiile lor de mobilizare? În ce măsură și în ce fel sunt acești actori influenți? Există forme de lobby pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului specifice problematicii religioase? Putem identifica anumite modele generale de mobilizare comune țărilor studiate sau unor teme concrete în jurul cărora mobilizările iau naștere?

Cercetarea presupune realizarea de interviuri sociologice, în principal cu avocați implicaţi în dimensiunea juridică a activismului social (eng. cause lawyers) și cu reprezentanți ai unor ONG-uri localizate în Strasbourg, Londra, Bruxelles și în diferite zone ale Statelor Unite ale Americii. Interviuri sunt de asemenea realizate cu membri ai Parlamentului European, cu oficiali ai Comisiei Europene și ai instituțiilor Consiliului Europei, precum și cu actuali și foști judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului. Cercetarea include, de asemenea, o analiză amănunțită a conținutului intervențiilor scrise la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ale părților terţe implicate în procese legate de libertatea religioasă. Fiind concentrată pe cazuri prezentate la CEDO atât în fața unei camere inferioare cât și în fața Marii Camere, cercetarea urmărește să înțeleagă natura și impactul proceselor de mobilizare ce au loc între cele două etape ale soluționării de către Curte a respectivelor cazuri.