Dia Anagnostou

Dia Anagnostou este Lector la Universitatea de Științe Sociale și Politice Panteion din Atena, unde predă Ştiinţe Politice, iar din 2004 deține funcția de Cercetător Senior Asociat la Institutul Elen pentru Politică Europeană și Polică Externă (ELIAMEP) din Atena. Dia și-a terminat doctoratul în 1999 la Departamentul de Guvernare al Universității Cornell, cu o specializare principală în politica comparată și o specializare secundară în relațiile internaționale. De atunci, ea a ocupat posturi de cercetare la Universitatea Princeton (1999-2000), la Centrul „Robert Schuman” al European University Institute (EUI) din Florența (2000-2001), precum și la Departamentul de Drept al EUI (Ianuarie-Februarie 2009) în cadrul programului Fernand Braudel.

Între 2006 și 2012 Dia a predat Ştiinţe Politice în calitate de Lector în Departamentul de Studii Balcanice, Slave și Orientale al Universității Macedonia din Salonic, iar în perioada 2010-2012 a fost Cercetătoare Asociată în Departamentul de Drept al European University Institute, în cadrul programului Marie Curie. Dia a coordonat două mari proiecte de cercetare finanțate de Comisia Europeană prin cel de-al Șaselea Program Cadru (FP6) pe tema drepturilor omului și minorităților. Ea a participat, de asemenea, în calitate de partener în multe alte proiecte de cercetare finanțate de Uniunea Europeană, pe subiecte legate de integrarea europeană, Europa de Sud-Est, mass media și democrație, corupție și bună guvernare, drepturile omului și imigrație.

Temele unificatoare în cercetările Diei sunt, pe de o parte, explorarea modului în care dreptul european și normele internaționale influențează legile, practicile și instituțiile de stat; iar, pe de altă parte, explorarea rolului curților de justiție și al societății civile în interacțiunile dense și multidimensionale dintre fenomenele care au loc la nivel național și internațional.

Urmând o abordare interdisciplinară, interesele de cercetare ale Diei se regăsesc la intersecția dintre politica comparată și guvernarea internațională, precum și la intersecția dintre drept și politică. Articolele ei au apărut, printre altele, în European Journal of International Law (Jurnalul European de Drept Internațional), International Human Rights Journal (Jurnalul Internațional de Drepturile Omului), Canadian Journal of Law and Society (Jurnalul Canadian de Drept și Societate), West European Politics (Politică Vest-Europeană), Southeast European Politics (Politică Sud-Est Europeană), și Southeast Europe and Black Sea Studies (Studii ale Europei de Sud-Est și ale zonei Mării Negre). A coordonat volumul The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised Individuals and Minorities in National Context  (Curtea Europeană a Drepturilor Omului și drepturile persoanelor și minorităților marginalizate în context național) (Editura Martinus Nijhoff, 2009), și este coordonatoare și co-autoare a unui capitol din volumul The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments on Domestic Policy (Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Implementarea deciziilor de la Strasbourg în politicile naţionale) (Edinburgh University Press, 2013); este de asemenea și coordonatoarea cărții Rights and Courts in Pursuit of Social Change: Legal Mobilisation in the Multi-Level European System  (Drepturile și curțile de justiție în căutarea schimbării sociale: Mobilizări juridice în sistemul european multinivel) (Editura Hart, 2014). Dia lucrează momentan la un volum despre rolul activismului și al societății civile la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.