Araştırmanın Kapsamı

GRASSROOTSMOBILISE merkezi Atina’da the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)’de bulunan 5 yıllık bir araștırma projesidir. Avrupa Araștırma Konseyi (ERC) fonlarıyla yürütülen araștırmanın bașında (Principal Investigator, PI) Effie Focas bulunmaktadır.

Proje, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin inanç ve vicdan özgürlügü ile ilgili kararlarının “gölgesinde” taban aktivizmini araștırmaktadır. Avrupa’da dinin kamusal alandaki yeri geçtiğimiz yirmi yıldır ve yoğunluğu giderek artan bir şekilde çeşitli platformlarda tartışılmaktadır. Dinin kamusal alanda önemini yitireceğini öngören popüler ve akademik beklentilere rağmen (ya da bazılarına göre bu beklentiler yüzünden) okullarda, ișyerlerinde ve medyada dini kanaat açıklama hakkı, ifade özgürlüğü ile dine hakaret arasındaki fark ve dini sembollerin yeri üzerine tartıșmalar yerel, ulusal ve uluslarüstü platformları hala meşgul etmekteler. İslam dininin Avrupa’daki varlığı inanç ile ilgili pek çok tartışmanın ateşleyici unsuru olsa da, bu tartışmalar bugün dini cemaatlerin doğası, devlet kurumlarıyla ilişkileri ve azınlık inanışlarının toplumdaki yeri üzerine kabulleri içeren çok daha geniş ölçekli tartışmalara evrilmiş vaziyetteler. Bu tartışmaların genel çerçevesi içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) inanç özgürlüğü alanındaki içtihadı da sesini çokça duyurmakta ve bu tartışmanın parametrelerini belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır.

Read more »

Effie Fokas | Principal Researcher

Effie Fokas is a Senior Research Fellow at the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), host institution to the Grassrootsmobilise project. She is also Research Associate of the Hellenic Observatory at the London School of Economics, where she was founding Director of the LSE Forum on Religion (2008-2012), A. C. Laskaridis Fellow at the Hellenic Observatory (2007-8), and co-taught on the MSc in Theories of Nationalism in the Government Department (2005-7).

Read more »