Bulguların Analizi ve Yaygınlaştırılması

Programın bu safhasında, araştırma esnasında toplanan bulgular pek çok farklı bakış açısından incelenecek ve şu soruların cevaplanmasında kullanılacaktır:

Avrupa’da dini çoğulculuk alanında Mahkeme’nin etkisinden ne ölçüde ve hangi seviyelerde –yerel, ulusal ve uluslarüstü- söz edebiliriz? Etkisi tek yönlü olarak mı işliyor, yoksa Mahkeme’nin kararları inanç özgürlüğünü destekliyor ya da bu özgürlüğe engel teşkil ediyor mu?  AİHM’i inanç özgürlüğün alanında ne ölçüde demokratik, şeffaf ve Avrupa vatandaşları için ulaşilabilir bir kurum olarak tanımlayabiliriz? Yerel ve ulusal seviyedeki taban mobilizasyonu ne ölçüde AİHM’in kararlarının bir yansımasıdır? Avrupa seviyesindeki gelişmeler ne ölçüde inanç özgürlüğü çerçevesindeki taban mobilizasyonundan etkilenmektedir? Bu konunun devamı olarak, tavan (grasstops) mobilizasyonu ne ölçüde AİHM’in inanç özgürlüğüne dair algısını etkilemektedir?

Bu sorulara verilecek cevaplar konferans ve seminer sunumlarının, akademik dergilerde yayınlanacak makalelerin ve araştırma ekibinin üyeleri tarafından kaleme alınacak tek ya da çok yazarlı bir seri kitabın temelini oluşturacaktır.