Uluslarüstü Düzeyde

Projenin bu aşamasındaki  amaç Avrupa kapsamında “tavan” (grasstops) mobilizasyonunu araştırmaktır. Özellikle, hukuki ve sosyal aktivizmin çeşitli şekillerinin, ve inanç özgürlüğü alanında yerel, ulusal ve uluslararası örgütler ve ağlar tarafından Avrupa’daki kurumların gündemini ve bakış açısını etkilemeye yönelik lobi faaliyetlerinin araştırılmasına odaklanılmaktadır.

Bu kısımda araştırma ekibi şu sorulara cevap arayacaktır: İnanç özgürlüğü kapsamında uluslarüstü düzeyde faaliyet gösteren başlıca aktörler kimlerdir? Mobilizasyon taktikleri nelerdir? AİHM, Avrupa Konseyi’nin çeşitli organları, Avrupa Parlementosu ve Avrupa Komisyonu nezdinde inanç ile ilgili meseleler alanında yürütülen lobi faaliyetlerin belirli bir şekli var mıdır? Bu aktörlerin ülkeler ve meseleler arasında geçişlilik gösteren mobilizasyonunu șekillendiren belirli kalıpları tanımlayabiliriz? Bu gruplar ve kişiler ne ölçüde ve hangi şekillerde etkilidirler?

Bu etaptaki araştırma Strazburg ve Brüksel’de bu davalara odaklanan avukatlar (cause lawyers), STK temsilcileri, Avrupa Parlementosu’nun üyeleri, Avrupa Komisyonu’nda ve Avrupa Konseyi’nin çeşitli organlarında görev yapan yetkililer, ve AİHM’de görev yapan ve geçmişte görev almış yargıçlar ile gerçekleştirilecek derinlemesine görüșmeleri (in-depth interview) kapsayacaktır. Aynı zamanda AİHM’de görülen davalara inanç üzerinden bireysel üçüncü-taraf müdahalelerinin (third-party interventions) derinlemesine bir içerik analizine de yer verecektir.