Sahada

GRASSROOTSMOBILISE, AİHM’in “gölgesinde” inanç özgürlüğü alanındaki taban mobilizasyonunu (grassroots mobilisation) tanımlanmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla yerel ve ulusal düzeydeki aktörlerle ilişkiye geçerek  öncelikle bu aktörlerin Mahkeme’nin inanç özgürlüğü alanındaki içtihatından ne kadar haberdar olduklarını, ikinci olarak da bu kararları kendi hak mücadelelerinde ne ölçüde kullandıklarını belirlemeyi amaçlar. Araştırmanın bu kısmından çıkacak sonucun Mahkeme’nin taban örgütlenmesi düzeyindeki dini çoğulculuk alanında etkilerinin, varsa, neler olduğunu anlamamızı sağlayacaktır.

Projenin bu safhasında, Yunanistan, İtalya, Romanya ve Türkiye’de saha çalıșması yürüten araştırmacıların bir dizi inanç grubunun ve dini, seküler (laik) ya da farklı ideolojik prensiplerle hareket eden sivil toplum örgütlerinin (STK) temsilcileriyle ve inanç ve vicdan özgürlüğü davalarına giren avukatlarla derinlemesine görüșmeler (in-depth interview) yapmaları öngörülmüştür. Araştırmacılar aynı zamanda sahadaki gruplar tarafından inanç ve vicdan özgürlüğü üzerine üretilen metinlerde AİHM’in bu alandaki içtihadına dair referanslari takip etmek ve değerlendirmek üzere içerik çözümlemesi  yapacaklardır.