Teorik Çerçeve

Projenin ilk bir kaç ayı araştırmanın teorik çerçevesinin geliştirilmesine dair çalışmalar yapmak üzere ayırılmıştır. Özellikle Avrupa’da dini çoğulculuk alanındaki gelişmeler ve AİHM’in içtihadı arasındaki ilişkinin derinlemesine araștırılması hedeflenmiştir.

Öncelikli görevi yerindenlik ilkesi (the principle of subsidiarity) ve devletin takdir yetkisi alanı doktrini (the doctrine of the margin of appreciation), konsensüs doktirini (consensus doctrine) ve çoğulculuk taahhütü kavramının (commitment to pluralism) AİHM’in işleyişi açısından oluşturdukları çerçeveyi incelemektir. Özellikle, bu çerçevenin AİHM’in inanç özgürlüğü içtihadına olan etkisi ve taban (grassroots) ve tavan (grasstops) örgütlenmelerinin olușumuna olan katkısını anlamaya çalıșmaktadır. Bahsedilen bu konular projenin temel amaçlarını, başlıca araştırma sorularını ve araştırma metodlarını içeren ve proje için yol haritası görevi yapan bir makale çerçevesinde işlenmştir.

Projenin ikinci amacı yerel, ulusal, uluslararası ve uluslarüstü düzeylerdeki mobilizasyon çesitleri üzerine kavramsal ve analitik anlayışı geliştirmektir. Bu projesinin amaçları açısından “mobilizasyon” araștırmanın kapsamına alınacak sosyal faaliyetleri (dilekçe vermek, lobi faaiyetleri yürütmek, ve benzeri), hukuki aktivizmi ve söylem alanlarını tüm çeşitliliğiyle içerecek şekilde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda, “dinin hukuksallaşmasının coğrafyası”nın incelenmesi ve özellikle yerelin uluslararası boyutla ilişkisi çerçevesinde araştırılması da gerekli görülmektedir.

Son olarak, projenin üçüncü bir amacı da din ve milli kimlik arasındaki ilişkinin inanç özgürlüğü açısından teori ve pratikteki sonuçlarının farklı ulusal bağlamlarda bir ön araştırmasının yapılmasıdır. Bu çerçeve projede görevli araştırmacıların sahada ve AİHM içtahatından inanç özgürlüğü bağlamında ulusal hukuk düzeyinde yararlanma şekillerini (hatali kullanımları da içerecek șekilde) araştırırken kullanacakları faydalı araçları sağlamaktadır.